BAMIX ul. Gabriela 4 01-347 Warszawa T: +48 22 665 32 32

 - magazyny, chłodnie i biura

Hale stalowe dla przemysłu

 

 

Realizacje

Budownictwo przymysłowe i inżynieryjne »

Obiekty halowe dla przemysłu i rolnictwa


Budownictwo kubaturowe »

Obiekty mieszkananiowe i biurowe.


Referencje »

Obiekty publiczne i przemysłowe


 

 

Zaufali nam:

Realizowaliśmy przemysłowe zadania budowlane m.in. dla następujących firm:

 

 

Polskie Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo S.A.

 

Vattenfall Heat Polska

 

 

Colgate Palmolive Polska

 

Protect and Gamble Polska

 

 

ABB Polska

 

 

RWE Polska 

Referencje


               

 

 1. COLGATE - PALMOLIVE, rozbudowa hali stalowej zakładu produkcyjnego pod pracą ciągłą, „pod klucz”, generalne wykonawstwo.
 2. THERMO KING Polska, przygotowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budową hali produkcyjnej.
 3. STOWARZYSZENIE „Amazonki”, rozbudowa budynku biurowego w konstrukcji stalowej, „pod klucz”, generalne wykonawstwo.
 4. DAREX, budowa hali przechowalni owoców i warzyw, „pod klucz”, generalne wykonawstwo.
 5. PAWLIK Gospodarstwo Rolne, budowa hali przechowalni owoców i warzyw, „pod klucz”, generalne wykonawstwo.
 6. VATTENFALL Polska, dostawa 300 ton konstrukcji stalowej pod trasę hydroodpopielania dla Elektrociepłowni Żerań.
 7. VATTENFALL Polska, kompleksowa modernizacja Budynku Administracyjnego EC Żerań,
  ponad 5 000 m2 pomieszczeń biurowych, generalne wykonawstwo.
 8. ABB Polska, remont Nastawni Blokowej nr 1 EC Siekierki na zlecenie ABB Polska, zakład pod pracą ciągłą.
 9. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, remont wieży Obserwatorium Astronomicznego w Gmachu Fizyki PW.
 10. VATTENFALL Polska, wzmocnienie istniejących fundamentów / z wykonaniem mikropali / pod nowe Elektrofiltry K1 K2 K3 w Elektrociepłowni Żerań.
 11. VATTENFALL Polska, remont bunkra szczelinowego w EC Żerań w osiach 8-14.
 12. VATTENFALL Polska, przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej instalacji technologicznych i pomostów oraz roboty budowlane wykończeniowe w Pompowni Wody Powrotnej dla Elektrociepłowni Żerań.
 13. PROCTER & GAMBLE, wykonanie i montaż estakady wraz z fundamentami pod rurociągi wody chłodzącej.
 14. VATTENFALL Polska, remont pomieszczeń pod rozdzielnie elektryczne 6 kV i 0,4 kV kotła fluidalnego w Elektrociepłowni Żerań.
 15. MZK Warszawa, remont świetlików pasmowych hali warsztatów remontu tramwajów, wymiana pokrycia dachów w zajezdni MZK w W-wie ul. Młynarska.
 16. PROCTER & GAMBLE , roboty budowlano-montażowe budynków „Pompowni Wody Chłodzącej" i „Zbiornika Wody Gorącej" ob. 26 i 27 na terenie Procter & Gamble.
 17. RWE Polska, wykonanie prace remontowych w pomieszczeniu nastawni budynku RPZ „Śródmieście”.
 18. MOSTOSTAL Warszawa, roboty remontowo-budowlane przy remoncie Świetlika gmachu fizyki PW.
 19. VATTENFALL Polska, remont szybu i maszynowni dźwigu os. w budynku głównym EC Żerań.
 20. VATTENFALL Polska , wymiana pokrycia dachu nad częścią maszynowni w Maszynowni w EC Powiśle
 21. MOSTOSTAL Warszawa, wykonanie pomieszczeń biurowych w hali hurtowo-magazynowej cz. BI w Warszawie ul. Krakowiaków
 22. BANK HANDLOWY, remont pomieszczeń II piętra Oddziału Banku Handlowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 16
 23. BANK HANDLOWY , prace modernizacyjne w Oddziałach Banku Handlowego w Warszawie przy ul Ostrobramskiej 75 i w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 55
 24. KANCELARII SEJMU RP, demontaż klatki schodowej dla potrzeb windy w budynku G Kancelarii Sejmu RP
 25. VATTENFALL Polska, remont pomieszczeń nastawni kotłów w EC Pruszków
 26. NZOZ, Modernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 6 w Warszawie ul. Patriotów 44/46,
 27. Centrum Zdrowia Psychicznego, modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia psychicznego.
 28. LUXMED, Wykonanie remontu pomieszczeń przychodni rehabilitacyjnej na potrzeby LUX-MEDu.
 29. MOSTOSTAL Warszawa, wykonanie pomieszczeń biurowych w hali hurtowo-magazynowej cz. BI w Warszawie ul. Krakowiaków.
 30. VATTENFALL Polska, wzmocnienie istniejących fundamentów / z wykonaniem mikropali / pod nowe Elektrofiltry K1 K2 K3 w Elektrociepłowni Żerań.
 31. VATTENFALL Polska, dostosowanie składowisk popiołów do pracy jako magazyn w EC Żerań.
 32. VATTENFALL Polska, dostosowania bud. administracyjnego dla niepełnosprawnych.
 33. VATTENFALL Polska, wykonanie remontu elewacji budynku produkcyjnego w EC Pruszków.
 34. VATTENFALL Polska, modernizacja i adaptacja budynku RB na tymczasowy magazyn w EC Żerań w Warszawie.
 35. VATTENFALL Polska, modernizacja pomieszczeń szatni, umywalni i natrysków w EC Siekierki.
 36. VATTENFALL Polska, modernizacja pomieszczeń kuchni zakładowej i sali jadalnej EC Siekierki.

 

Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito